favicon.ico" /> karin srubarova
            
 
 
   
   
 

 

      

EVIDENCE, Galerie Cella / Hovorny, Opava , 2015

 

Výstava EVIDENCE má několik fází, které v přímé souvislosti s intervencí diváka přechází jedna ve druhou.

Osou instalace je jmenný seznam obyvatel, sestavený z volně dostupných internetových databází, který obsahuje na tisíce kombinací jmen a příjmení.

Během výstavy byli návštěvníci vyzýváni, aby vyznačili své jméno. Z vernisáže byl pořízen dokumentární záznam, později promítaný jako součást výstavy, 

na kterém se označená jména spojují s konkrétními osobami. V závěru výstavy je jmenný seznam vymazán a zvýrazněná jména vytvářejí diagram, 

který zůstává na místě jako nesmazatelná stopa. Koncept instalace vytváří podmínky pro úvahu nad hranicemi anonymity a osobní zodpovědnosti 

ve veřejném prostoru.

 

 

EVIDENCE, site-specific installation, Gallery Cella / Hovorny, Opava , 2015  

                                       

Project EVIDENCE consist of two parts, the first is site specific installation, connected with performance and video record in gallery Cella,
the second one is public installation, in two niches in the city, previously used as call-boxes, so called Hovorny. 

Entire walls in gallery Cella are coverd by hand written list of names and surnames of Opava`s citizens. These names were collected
from free internet databases (such as FB, internet phone book, list of employees or students eg.) and the list consists of almost 4000
“name surname” combnations. While collecting the names I`ve got to a lot of personal details, so listed names became
specific persons for me, but for the final evidence I`ve  simplified it for “name surname”, so each combination appears only once.
Visitors were on the opening called to highlight their names on the walls, so marked names became connected with specific persons again. 

 

This performance was shot on video and as a projection in the neighbouring room became a part of the exhibition. Highlited names created
the geometrical painting on the wall which was visible in the end of exhibition, when all the names were erased and both records
(video and painting) of performance remained at the gallery space. The concept of installation sets conditions for exploring the border
of private and public space and raises the questions about anonymization and popularity, which have both positive and negative connotations.

 
 
                      
 
                        

                                                                          
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.