favicon.ico" /> karin srubarova

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procházka, 2014, Site specific - land art instalace / lokační mapa stínů, délka trasy 1km
A.I.R. v parku Fenix, v rámci “Plzeň - evropské město kultury”
“Procházka” propojuje elementy jako je čas, světlo, krajina a zaznamenává lidskou přítomnost v prostoru.
Všechna umístění byla vybrána na základě mé každodenní a neustále opakované zkušenosti rituálu procházení
terénem parku, při kterém jsem se snažila o ztotožnění s krajinou s důrazem na fyzický prožitek chůze. Tvary
a odlitky stínů respektují okolní uspořádání, jako tvar a rozmístění stromů, lokaci vodních a travnatých ploch
apod. (u vodních ploch jsem vycházela z principu prodloužení vodní plochy - používaný v japonských zahradách),
tak aby se staly organickou součástí místa. Odlitím jednotlivých tvarů do krajiny, bylo vytvořeno cosi
jako “prázdné místo těla v prostoru”, které může být znovu zaplněno. Divák se tak stává součástí předešlé situace
a může sdílet zkušenost předcházejícího “těla” - pohled do krajiny. Místa trasy jsou rytmicky členěna (viz.

mapa) a vzájemně na sebe “vidí”, pokud je přítomno více návštěvníků v různých částech parku, uvidí na sebe.

Místo okolo ohniště je koncipováno jako místo setkání, tvary jsou umístěny do trojúhelníku na tečny kruhu
ohniště. Každý z nich je tvarově propojen s okolím, při nasvícení se jemně lesknou a prodlužují tak vodní
plochu.

 

                                          

Walking, 2014, Site specific - land art installation / location map with shadows, (path length 1km), A.I.R. Pilsen, CR

 

The installation connects such elements as time, light, landcape and the „record“ of human presence and it is located in the park Fenix, in Nectiny willage, which is a part of Sudetenland. 

Meeting locals and discovering social and political environment, I have understood the possible role of park as a place for contemplating, meeting neighbours and other visitors. 

 

“Walking” consists of sixteen shapes of my shadow dropped at various day times, these are divided into four main „places“ and four „gates“. 

All of them are united in the oval shape of the park path. Shadows are cast from mixture of chamotte and water glass, which hardens after drying, 

but limits the life time of the installation till the moment, when it is destroyed by nature, so you can see them aging and disappearing.

 

All the places were chosen, based on my everyday fysical experience of walking ritual, considering the local landscape character, remind and follow shapes of trees, curving of the brook etc. to become an organic part of the area. 

Throught the process of casting solid shadows at these places, were created so called “emty body possitions”,  which can be entered by any visitor to experience and share the place and view with those, 

who have entered the same positions in different time. If there are more visitors in the park, they will be able to bserve each other across the park, because the placement of shadows is adapted to this.     

 
 
 
 
 

                    

 

 

 

 

                                           

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.