favicon.ico" /> karin srubarova

 

            

 

 

                        

 

 

Ohniště 2., 2016

Ohniště je prostor, ve kterém se zakládá oheň, aby se zamezilo jeho volnému šíření, je ohraničeno ze všech stran, ale nemá žádné dno. 

Text, sumerské mýty Inanna a Ebech:

 

An, vládce bohů, jí odpovídá:

"Má malá, tobě se zachtělo hor! Jaký to smysl má? Inanno tobě se zachtělo hor, jaký to smysl má? Inanno, hory jsi opěvovala! Jaký to smysl má?

Ebechu se ti zachtělo! Jaký to má smysl? Na místech bohů teď spočívá strach, jasné sídlo Anunnaků hrůzou je naplněno,

strach nyní doléhá na zemi sumerskou, hrůzný lesk pohoří nyní doléhá na cizí země! Výška jeho až k nebi sahá, nitro jeho je tajemné.

Zahrady hor nesou plody nádheryplné, koruny jejich kmenů jsou čelenkou nebe, jsou obdivuhodné. 

Pod větvemi Ebechu plnými listů ve stínu leží páry lvů, prasaty a jeleny se to tam hemží. Jeho býci se po trávě čerstvé procházejí, 

pod cypřiši se tžam kozorožci páří. Vše je tam strachuplné, k tobě však nepronikne nic, pohoří je plné hrůzy, 

tebe však Inanno dívko, se z toho netýká nic!"

 

 

 

Fireplace 2., 2016

A fire place is designed to contain fire and prevent it from spreading, it is bounded all around, but it does not have any bottom.  

Text, Sumerian mythology Inanna and Ebih:


An, king of the deities, answered her: 
"My littleone desires the destruction of the mountain. What is she doing? Inanna desires the destruction of the mountain. What is she doing? 
She desires the destruction of the peak of Ebih. What is she doing? It has brought fear to the dwellings of the gods. 
It has spread anxiety throught the pure domiciles of the Anuna gods. It released its fearand terror onto the land. 
It released the mountain`sradiance and terror onto all the areas. Its magnitude extends royally to the center of heaven. 
Fruit hangs in its bounteous orchard and rejoicing spreads. Its magnificent trees produce admiration. In Ebih, in the shade of its spreading branches, 
are an abundance of lions, deer and stags are in abundance, in tall stands of grass are wild bulls. Deer mate among the cypress trees of the mountain. 
You cannot enter its fear and terror. The radiance of the mountain is terrible. Young woman, Inanna, you cannot oppose it." Thus, he said.