favicon.ico" /> karin srubarova

  

    

 

 

    

 

 

Ohniště 1., site specific, obnova parku Sv. Jiří, Plzeň, ČR, 2015

Plocha ohniště je na volné zelené ploše pohledově usazena do obloukového klenutí lesní stěny. Hloubení ve tvaru pánve je vylito šamotem
a je volně přístupné a pochozí. 

 

 

Fireplace 1., site-specific,St. George`s Park, Pilsen, CR, 2015

The object is placed at the green meadow and visually surrounded by the forest wall. The shape of a shallow pan is excavated into the ground
and covered by the layer of chamotte. All the object is walkable and freely accessible.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.