favicon.ico" /> karin srubarova

 

 

 

Slovo jako předmět, 2011, instalace: 10 obrazů-akryl na plátně, video-3 videorámečky, (6,5x3,5)m


Video “Slovo jako předmět” je záznamem stejnojmenné instalace, která se pokouší o transformaci textu do vizuální podoby tak, aby bylo možné do něj vstoupit
a nahlížet jej. Zkonstruovat imaginární mentální prostor textu, podobným způsobem jako si představuji, že jej vytvářím ve své mysli při čtení.
Textem je v tomto případě posloupnost slov, která byla vybrána jako názvy běžných předmětů. Statickou kostru instalace tvoří obrazy. Videa jsou promítána 
na začátku, uprostřed a na konci instalace (při čtení zleva). V každém videorámečku běží ve smyčce 10 videosekvencí, které se týkají zobrazených předmětů. 
Vlevo jsou to možné začátky děje, uprostřed hlavní děj a na konci možné závěry nebo pokračování.

text: „židle, květina, koberec, hrnek, smeták, obálka, lampion, krabice, skateboard, kniha“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

  

                            

                            

Slovo jako předmět, 2011, instalace: 10 obrazů-akryl na plátně, video-3 videorámečky, (6,5x3,5)m
Video “Slovo jako předmět” je záznamem stejnojmenné instalace, která se pokouší o transformaci textu do
vizuální podoby tak, aby bylo možné do něj vstoupit a nahlížet jej. Zkonstruovat imaginární mentální
prostor textu, podobným způsobem jako si představuji, že jej vytvářím ve své mysli při čtení. Textem
je v tomto případě posloupnost slov, která byla vybrána jako názvy běžných předmětů.
Statickou kostru instalace tvoří obrazy. Videa jsou promítána na začátku, uprostřed
a na konci instalace (při čtení zleva). V každém videorámečku běží ve smyčce 10 videosekvencí, které se týkají zobrazených
předmětů. Vlevo jsou to možné začátky děje, uprostřed hlavní děj a na konci možné závěry nebo
pokračování.
text: „židle, květina, koberec, hrnek, smeták, obálka, lampion, krabice, skateboard, kniha“

 

 

  

Word as an object, 2011, installation, 10paintings, akrylic on canavas, video, 3 videoframes, (6,5x3,5)m

 
The installation “Word as an object” is an attempt of translation of text into visual. Depiction of an image of pre-reading, which appears during
the reading, right before the moment when we are able to pronounce the words of read text, but we already know what do they mean. 
 
So call “text” is in this case the line of ten familiar nouns. Installation is split into static (ten paintings) and dynamic part, which contains
ten video-sequences played on each of three video-frames. Video-sequences are divided into three groups by their actions  - in the begenning,
in the middle and in the end (read from left side). Left video-frame plays possible begennings of the actions, middle video-frame plays the main action and the right one - the possible endings or continuations.
 
text: „chair, flower, carpet, cup, broom, envelope, lampion, carton, skate-board, book“
 
 
 
 
 
  

Chair (100 x 120) cm, Flower (37 x 70) cm, Carpet (100 x 50) cm, Cup (20 x  25) cm, Broom (50 x 145) cm, Envelope (25 x 20) cm, Lampion (50 x 145) cm, 
Carton (70 x 70) cm, Skate-board (80 x 30) cm, Book (35 x 30) cm, acrylic on canavas, 2011 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

Broom, 2011, Acrylic on canavas (50 x 145) cm