favicon.ico" /> ornitologická stanice :: Karin Šrubařová

 

 

 

Ornitologická stanice je místem k pravidelnému zastavení a pozorování, sled záběrů vysílaných prostřednictvím zvukových
a obrazových komunikačních kanálů. Přirozené je nám zprostředkováváno estetickým a technickým kódem,
stojíme na konci fronty, až za dveřmi skutečnosti. Pohledem upřeným na světelnou tabuli si skrze cizí oko rozvzpomínáme.

 

režie, editace, zvuk: Nikola Brabcová a Karin Šrubařová / kamera: Jan Studecký / zvuková postprodukce: 2046 / 

rozhovor s Janem Studeckým a citace z knihy ,,Obraz” Jacquese Aumonta volně převyprávěla Anita Krausová 2018

 

 

Ornithological station the place for periodical stop and observation, the set of shots transferred by digital signal. 

The natural is mediated by technical and esthetical code. There we are, in the end of queue, behind the door of verity. 

Gazing on the light board, we are looking back to our memories, through the the stranger’s eye, but there are no birds around us.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.