favicon.ico" /> karin srubarova

 

Video esej se zabývá způsoby a prostředky, kterými může video vyvolat v divákovi fyzický vjem.
Střihová koláž je sestavena z fragmentů autorských videí a doplněna o kompilaci textů a rozhovorů s umělci a teoretiky,
využitím a opakováním některých postupů, zviditelňuje mechanismy, které aktivují senzualitu vidění.
Výběr autorů je určen charakteristikou jednotlivých videí, nemá ambici mapovat postoj českého a slovenského videoartu
k fenoménu těla, jedná se o vzorek přístupů mezi formálními okruhy: videoart, video-performance a dance for camera.

Tělo přístroje a fyzická zkušenost lidského těla, rozhraní, skrze která vnímáme a zažíváme svět. Vzdálenost mezi digitálním a fyzickým
je překlenována jediným pohledem. Fyzické tělo se rozpouští v digitálním prostoru, z reality prostoru se stane přímka, z pohledu oka obraz
v rámu displeje. Obraz jako univerzální řeč. Fyzické tělo mělo zmizet, digitální tělo však potřebuje být na očích.

 

artycok.tv/40585/body-in-video / režie: Nikola Brabcová, Karin Šrubařová

 

https://studio-prototyp.cz/blog/t-e-l-o-v-e-v-i-d-e-u/

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prototyp je platforma pro uměleckou a kurátorskou spolupráci v oblastech současného umění, která se zaměřuje především na tvůrčí proces,
jeho mapování, prožití a transformaci skrze něj. Protínají se zde kulturní, vzdělávací, sportovní a ekologické aktivity.
V přízemí vnitroblokového domku sídlí cyklodílna Jan a na dvoře je otevřená terasa se zahradou. Celý prostor je přístupný a přátelský dětem.

Program galerie tvoří projekty, které prolínají kurátorskou a uměleckou praxi, jejich výsledná podoba se formuje během procesu společné práce.
Neustále hledáme přesnější tvar, který lépe odpovídá žité skutečnosti. Průběh a výstupy naší práce jsou prezentovány na webu a blogu,
dále živě během krátkých eventů a v podobě publikací, které jsou součástí knihovny a archivu.

Pořádáme výtvarné kurzy pro děti a dospělé, zaměřené na praktickou zkušenost s výtvarným materiálem,
jenž je na jedné straně definována volným experimentem a na straně druhé klasickými pravidly iluzivního zobrazování.
Během letních prázdnin vedeme Letní akademii pro děti na Akademii výtvarných umění v Praze.

https://studio-prototyp.cz/galerie/

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.