favicon.ico" /> tělo ve videu :: Karin Šrubařová

 

 

Video esej se zabývá způsoby a prostředky, kterými může video vyvolat v divákovi fyzický vjem.
Střihová koláž je sestavena z fragmentů autorských videí a doplněna o kompilaci textů a rozhovorů s umělci a teoretiky,
využitím a opakováním některých postupů, zviditelňuje mechanismy, které aktivují senzualitu vidění.
Výběr autorů je určen charakteristikou jednotlivých videí, nemá ambici mapovat postoj českého a slovenského videoartu
k fenoménu těla, jedná se o vzorek přístupů mezi formálními okruhy: videoart, video-performance a dance for camera.

Tělo přístroje a fyzická zkušenost lidského těla, rozhraní, skrze která vnímáme a zažíváme svět. Vzdálenost mezi digitálním a fyzickým
je překlenována jediným pohledem. Fyzické tělo se rozpouští v digitálním prostoru, z reality prostoru se stane přímka, z pohledu oka obraz
v rámu displeje. Obraz jako univerzální řeč. Fyzické tělo mělo zmizet, digitální tělo však potřebuje být na očích.

 

artycok.tv/40585/body-in-video / režie: Nikola Brabcová, Karin Šrubařová

 

https://studio-prototyp.cz/blog/t-e-l-o-v-e-v-i-d-e-u/