favicon.ico" /> karin srubarova
 
 
 
 
 
        
 
 
 
           


Ideový architektonický návrh na revitalizaci domu Jana Palacha, vytvoření meditační zahrady a pamětního monumentu, 
nerealizovaný projekt, spolupráce s A.Havránkovou, 2015, Praha


Prosklená vstupní hala zasazená jako klín do původního obytného domu, podkroví s prosklenou stěnou, pohled směrovaný k venkovní zdi
se světelným reliéfem - vlys na betonovém podkladu je opatřen luminiscentním nátěrem, který vstřebává denní světlo a září,
jakmile na něj dopadá stín. Zatravněná zahrada s vytyčeným čtvercovým prostorem, který je definován dřevěnými platformami na sezení.
Čtverec je zasazen do břehu, směrem k potoku se svažuje a mizí ve vodě.  Dřevěné panely sestavené z latí nesou reliéf zčeřené vodní hladiny 
(např. po dopadu kamene do vody)