favicon.ico" /> karin srubarova
      
 
Ideový architektonický návrh na revitalizaci domu Jana Palacha, vytvoření meditační zahrady a pamětního monumentu, 2015

 

                                                        
 
 
 
      
 
 

Prosklená vstupní hala zasazená jako klín do původního obytného domu, podkroví s prosklenou stěnou, pohled směrovaný k venkovní zdi
se světelným reliéfem - vlys na betonovém podkladu je opatřen luminiscentním nátěrem, který vstřebává denní světlo a září, jakmile na něj dopadá stín.
Zatravněná zahrada s vytyčeným čtvercovým prostorem, který je definován dřevěnými platformami na sezení. Čtverec je zasazen do břehu,
směrem k potoku se svažuje a mizí ve vodě.  Dřevěné panely sestavené z latí nesou reliéf zčeřené vodní hladiny (např. po dopadu kamene do vody)

 
 
 
 
      
 
 
           
 
     
   
 
 
             
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ideový architektonický návrh na revitalizaci domu Jana Palacha, vytvoření meditační zahrady a pamětního monumentu, 

nerealizovaný projekt, spolupráce s A.Havránkovou, 2015, Praha


Prosklená vstupní hala zasazená jako klín do původního obytného domu, podkroví s prosklenou stěnou, pohled směrovaný k venkovní zdi
se světelným reliéfem - vlys na betonovém podkladu je opatřen luminiscentním nátěrem, který vstřebává denní světlo a září,
jakmile na něj dopadá stín. Zatravněná zahrada s vytyčeným čtvercovým prostorem, který je definován dřevěnými platformami na sezení.
Čtverec je zasazen do břehu, směrem k potoku se svažuje a mizí ve vodě.  Dřevěné panely sestavené z latí nesou reliéf zčeřené vodní hladiny 
(např. po dopadu kamene do vody)